Jesteśmy otwarci na każdy rodzaj niesionej pomocy, zarówno tej finansowej, jak również płynącej prosto z głębi serca wyrażonej dobrą energią, uśmiechem i zaangażowaniem. Każdy, kto daje coś od siebie – nie oczekując nic w zamian, zyskuje wdzięczność Tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

Wpłaty na konto

Konto bankowe Fundacji "Opiekun Serca",

na które można dokonać wpłaty środków finansowych:

Bank PKO BP 281020 5402 0000 0102 0351 7018

 

Istnieje bezpośrednia możliwość wsparcia  Fundacji „Opiekun Serca” poprzez dokonanie zlecenia stałego w banku, w którym posiadają Państwo swoje konto.

Można tego dokonać w dwóch prostych krokach:

KROK 1

Zlecić polecenie obciążenia swojego rachunku bankowego w cyklu comiesięcznym.

KROK 2

Wydrukować 3 egzemplarze zgody na obciążanie rachunku, które należy wypełnić , podpisać oraz jeden z nich dostarczyć do swojego oddziału w banku, drugi do biura Fundacji – trzeci można zatrzymać do wglądu własnego.

 

Zgodnie zaś z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę darowizny w wysokości do 6% dochodu można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Powyższe odliczenia przysługują niezależnie od przekazania 1% dochodu na organizacje pożytku publicznego zamiast do budżetu krajowego.

Twój 1% ma znaczenie

Zdecyduj na co zostaną zostanie przekazany 1% Twojego podatku!

Rozlicz PIT postępując zgodnie ze wskazówkami:

KROK 1

W rubryce „Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego” proszę wpisać: Fundacja Opiekun Serca. W rubryce pole numer KRS 0000588787

KROK 2

Obliczamy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obliczamy 1% od kwoty podatku należnego i wpisujemy do pozycji 125 PIT – 37, pozycji 314 PIT – 36 lub pozycji 26 w PIT – 28.