Projekt gry miejskiej Zamiana

Motto: I Ty możesz zostać niepełnosprawnym!!!!

Projekt gry miejskiej Zamiana ma na celu budowanie świadomości Wolontariuszy wobec niepełnosprawności swoich Podopiecznych.

Sytuacja w której, doświadczają perspektywy ograniczenia osoby niepełnosprawnej jest punktem wyjścia dla zabawy, w której to słabość staje się siłą.

Postawienie zdrowego Wolontariusza w sytuacji niepełnosprawnego Podopiecznego
pozwala na lepsze zrozumienie jego roli.

Towarzystwo, obecność Podopiecznych w trakcie wykonywanych przez Wolontariuszy zadań w sposób naturalny i głęboko zapadający w serce, znosi dystans i buduje bliskość.

Konstrukcja i przebieg zadań do wykonania w czasie gry w sposób aktywny angażuje mieszkańców Lubska, niewymuszenie edukując ich w kwestii wrażliwości społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Statutowym działaniem Fundacji „Opiekun Serca“ jest aktywne polepszanie dobrostanu trzech grup docelowych: Niepełnosprawnych, Ich Rodziców i Wolontariuszy.
Istotą gry jest powiększenie świadomości Wolontariuszy dla wykonywanej służby.
Dla Podopiecznych gra jest szansą na odwrócenie ról, które są im przez niepełnosprawność narzucone i szanse by przez chwilę stać się Tym, który pomaga.
Symultanicznie organizowana przez Lubski Dom Kultury i Urząd Miasta Gra Uliczna dedykowana Rodzicom Podopiecznych pozwoli Im w czasie trwania projektu Zamiana
oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków.

Projekt Zamiana będzie realizowany również w nieco zmodyfikowanej formie podczas tegorocznego Festiwalu Muzycznego Woodstock.