Fundacja „Opiekun Serca“ powstała w grudniu 2015 roku.

Celem fundacji jest pozyskiwanie i dysponowanie środkami dla organizacji możliwości poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i młodych ludzi wchodzących w życie zawodowe i szukających dla siebie dającego satysfakcję miejsca na rynku pracy.

Celem fundacji jest zapobieganie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, oraz jednocześnie podnoszenie kwalifikacji i zapobieganie bezrobociu w środowisku młodych ludzi z regionu Zielonogórskiego.